ĐÀO TẠO TOEIC VÀ TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Hiện nay trung tâm Skylink đang có khóa học luyện thi Toeic dành cho các bạn trẻ có nhu cầu với thời gian 3 tháng, chúng tôi đảm bảo rằng sau 3 tháng đào tạo bạn sẽ đạt được ít nhất 450 điểm trở lên, với chúng tôi, chất lượng đào tạo và hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu.

Dịch vụ kiểm tra đầu vào miễn phí, tư vấn lộ trình, hỗ trợ tài liệu, phương pháp trong và sau quá trình học.

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình có các chứng chỉ quốc tế và kinh nghiệm trên 5 năm giảng dạy sẽ giúp các bạn cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Một khóa học tiếng Anh của Skylink có tổng 36 buổi bao gồm: 2 buổi phát âm, 17 buổi tiếng Anh giao tiếp và 17 buổi TOEIC. Cụ thể như sau:

 

Lesson

Content

1

Pronunciation

2

Pronunciation

3

GREETINGS (Chào hỏi)

4

INTERESTS (Sở thích)

5

DAILY LIFE (Cuộc sống thường ngày)

6

PEOPLE (Con người)

7

GIVING DIRECTIONS (Chỉ đường)

8

SHOPPING (Mua bán)

9

FOOD (Thức ăn)

REVIEW 1

10

TOEIC Introduction

11

APPEARANCE AND PERSONALITY TRAITS (Miêu tả ngoại hình và tính cách)

12

Listening Part 1 Practice
Grammar -Tenses

13

CUSTOMER SERVICE (Dịch vụ khách hàng)

14

Listening Part 2 – Identify time and people
Grammar – Gerunds (Danh động từ) and Infinitives (Động từ nguyên mẫu)

15

HEALTH (Sức khỏe)

16

Listening Part 2 – Identify a choice, an opinion and a suggestion
Grammar – participle and participle clauses (Qúa khứ phân từ Ved và Hiện tại phân từ Ving); Passive
voice (Câu bị động)

17

JOBS (Công việc)

18

Listening Part 2 – Identify reasons and locations
Grammar – Parallel Structure (Cấu trúc song song)

19

JOBS (Nghề nghiệp)

REVIEW 2

20

Listening Part 3 – Identify time and people
Grammar – Comparisons (So sánh)

21

INVITATION AND APOLOGY (Lời mời và xin lỗi)

22

Listening Part 3 – Identify intents and topics
Grammar – Subject -Verb Agreement

23

TRAVEL (Du lịch)

24

Listening Part 3 – Identify reasons and locations
Grammar – Relative clause

25

REQUEST AND USES (Lời đề nghị và mô tả chức năng)

26

Listening Part 3 – Identify opinions
Grammar – Modification and Word order

27

OPINIONS (Thể hiện quan điểm)

28

Listening Part 4 – Identify sequences and audiences
Grammar – Indefinite Pronouns (Đại từ phiếm chỉ)

29

OPINIONS (Thể hiện quan điểm)

REVIEW 3

30

Reading Comprehension Part 7 – Reading skills (Kĩ năng đọc)
Listening Practice

31

Listening Part 4 – Identify locations and topics
Grammar – Passive voice

32

Reading Comprehension Part 7 – Text types (Dạng văn bản)
Listening practice

33

Listening Part 4 – Identify requests
Grammar – Conjunctions and Prepositions

34

Listening Practice
Practice for Part 5 and 6

35

Practice Test 1

36

Practice Test 2

 

Ứng viên xin vui lòng liên hệ với:

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THI TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG - SKYLINK

Hotline: 0961.85.2200
Fanpage: https://www.facebook.com/skylink.edu.vn/
Website: htttp:/skylink.edu.vn

1
Chia sẻ mạng xã hội:
1
Chat với chúng tôi